עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2 מישיבת מליאה מן המניין שזומנה ליום רביעי ח' בשבט התשע"ב