עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 2 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כו' בשבט התשע"ג