עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 19/2016 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי כ"ב בכסלו התשע"ז