עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 19 ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב כ"ב אלול תשע"ד