עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 18/2016 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ז' בכסלו התשע"ז