עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 18 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ב א' אלול תשע"ד