עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 17/2016 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שלישי ו' בכסלו התשע"ז