עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 16 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יא' בכסלו התשע"ב