עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 15 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כו' בחשוון התשע"ב