עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 14/2017 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי ב' בטבת התשע"ח