עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 14/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה בסבב טלפוני ביום רביעי יא' בטבת התשע"ו ה23/12/2015-