עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 14 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כו' בחשוון התשע"ב