עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 14 מישיבה שלא מן המניין י"א אב תשע"ד