עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 13/2015 ישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כב' בחשוון התשע"ו ה- 4/11/2015