עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 13 מישיבה שלא מן המניין כ"ט תמוז תשע"ד