עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 12 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כב' בחשוון התשע"ג