עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 12 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ז' בתשרי התשע"ב