עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 12 מישיבה שלא מן המניין ח' תמוז תשע"ד