עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 11/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כ' באב התשע"ה ה- 05/08/2015