עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 11 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יח' באלול התשע"ב