עיריית אור עקיבא - דף הבית

פרוטוקול 10 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יא' בתמוז התשע"א