עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 10 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי יג' באב התשע"ב