עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 1/2018 מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום ראשון כז' בטבת התשע"ח ה- 14/1/2018