עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 1/2015 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי טז' בטבת התשע"ה ה- 7/1/2015