עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 1/2013 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ה' בשבט התשע"ג