עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 1 מישיבת מליאה שלא מן המניין ז' שבט תשע"ד