עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 08/2015 מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כז' בסיוון התשע"ה ה- 14/6/2015