עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

פרוטוקול 062013 מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כא' באייר התשע"ג