עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאת מועצת העיר שהתקיימה ביום ראשון כז' בסיוון התשפ"ב ה- 26/6/2022 בשעה 18:00 בחדר ישיבות בעירייה.