עיריית אור עקיבא - דף הבית

מישיבת מליאה שלא מן המנין שהתקיימה ביום חמישי כד' בכסלו התשפ"א ה- 10/12/2020