עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום רביעי כ' בכסלו התש"פ ה – 18.12.19