עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום רביעי ד' באלול התשע"ח