עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום רביעי כד' בשבט התשע"ט ה- 30/1/2019