עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום שני כא' בסיוון התשע"ט ה- 24/6/2019