עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום רביעי ז' בתמוז התשע"ט ה- 10/7/2019