עיריית אור עקיבא - דף הבית

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי כד' בתשרי התשע"ז