עיריית אור עקיבא - דף הבית

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ראשון כח' בשבט התשפ"ב