עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום שני יא' באלול התש"פ ה- 31/8/2020