עיריית אור עקיבא - דף הבית

מישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום חמישי כח' באלול התש"פ