עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה שלא מן המניין בהוראת הממונה על המחוז שהתקיימה ביום חמישי י' בכסלו התשפ"א ה- 26/11/2020