עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה מן המניין שזומנה ליום שלישי ח' בסיוון התשע"ט ה- 11/6/2019