עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

מישיבת מליאה מן המניין שהתקיימה ביום שלישי י' בסיוון ה- 2/6/2020