עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מליאה שלא מן המניין 10/2021 מיום רביעי, י"ד בחשוון ,