עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מליאה שלא מן המניין שהתקיימה ביום רביעי ו' בכסלו התש"פ ה- 4/12/2019