עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מליאה מן המניין מספר 5/2021 מיום רביעי, כב' בסיוון , תשפ "א 2.6.2021