עיריית אור עקיבא - דף הבית

ישיבת מועצה 20228 שהתקיימה ביום ראשון כ"א באייר התשפ"ב ה- 22/5/2022