עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

ישיבת מועצה 12/22 שהתקיימה ביום ביום שלישי יג' בתמוז התשפ"ב ה-12/7/2022