עיריית אור עקיבא - דף הבית

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים