עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

תוצאות חיפוש של מכרזים

מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי

פרסום מכרז פנימי /חיצוני מס’ 7/2024 לתפקיד מנהל/ת מחלקה איתור, גיוס ותקינת כח אדם באגף הון אנושי

פרסום מכרז פנימי /חיצוני מס’ 6/2024 לתפקיד מנהל/ת חשבונות באגף הנדסה בעיריית אור עקיבא

מילוי מקום מלווה בהסעות