עיריית אור עקיבא - דף הבית

-------------

רישום ילדים לכיתה א’ לשנת הלימודים תשפ”ה וקליטת תושבים חדשים במערכת החינוך

הורי אור עקיבא הנכבדים: בהתאם לחוק חינוך חובה הנכם חייבים לרשום את ילדיכם לבי”ס יסודי

מועדי הרישום: החל מיום חמישי א’ בשבט התשפ”ד 11/1/2024

                          ועד יום רביעי כ”א בשבט התשפ”ד 31/1/2024

גילאי הרישום: חייבי הרישום לכיתה א’ הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

                  יד’ בטבת התשע”ח 1.1.2018 עד כג’ בטבת התשע”ט 31.12.2018

אפשרויות רישום:

1. אתר עיריית אור עקיבא: תהליך הרישום לחינוך בעיריית – בחירת רשות (onecity.co.il) בכל תקופת הרישום. 

2. קבלת קהל באגף החינוך – רח’ הנשיא 25

    בין התאריכים 25.1.2024 עד 31.1.2024

    בימים א’ – ה’ בין השעות 8:00 – 12:00 וימי שני בין השעות 16:00 – 18:00

ד. תושבים חדשים – באמצעות טופס דיגיטלי באתר הקליקו

 מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:

   

   1. צילום תעודת זהות של שני ההורים – כולל ספח בו רשום פרטי הילד והכתובת.

  הורים גרושים/פרודים בנוסף יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות הקליקו

    

    • צילום שובר תשלום מיסים בעבור הנכס בו מתגוררים.

   תושבים העתידים לעבור לגור באור עקיבא

   תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בעיר עד 31/8/2024 מוזמנים לבצע רישום לשנת הלימודים תשפ”ה בכפוף להצגת חוזה.

   באמצעות טופס דיגיטלי באתר הקליקו

   תושבים שעתידים לעבור להתגורר לאחר 31/8/2024 הרישום יבוצע בעת האכלוס בפועל באגף החינוך.

   טופס רישום לבית הספר היסודי

   מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:

     

     1. שתי תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח בו רשום פרטי הילד והכתובת.

     1. הורים גרושים/פרודים בנוסף יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות – הורדת הטופס בתיקית טפסים באתר הקליקו

     1. חוזה רכישה/שכירות בו מצויינים: כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס.

     1. ביטול רישום מאגף החינוך ברשות בה אתם מתגוררים – לכל הכיתות.

     1. גיליון ציונים אחרון לעולים לכיתות י’ עד י”ב.

    בקשה לביטול רישום לתושבים העוזבים את הרשות:

    יש לשלוח באמצעות טופס דיגיטלי הקליקו

      

      1. צילום 2 תעודות זהות + ספח עם פרטי התלמיד וכתובת

         הורים גרושים / פרודים בנוסף יש לצרף כתב הצהרה והתחייבות הקליקו

       

       • חוזה רכישה/שכירות בו מצויינים: כתובת מגורים ותאריך כניסה לנכס.

      בקשת העברת תלמיד/ה 
      הקליקו